Mr.ViVu – Blogger & Traveller

Một người mê du lịch, trải nghiệm ngoài “vùng an toàn”, khám phá con người & vùng đất mới sau đó ghi lại trong “Bucket List” – Rất vui vì bạn đã đọc những bài viết đó, sau mỗi bài viết mình mong rằng nó mang đến cho bạn những thông tin hữu ích hoặc thêm cảm hứng. Thank you !

Về tôi... Các bài viết...

Bài viết nổi bật

Trải nghiệm

Hợp tác với Mr.ViVu

Nếu bạn là doanh nghiệp/ đơn vị tổ chức hoạt động liên quan ngành nghề du lịch, lữ hành có ý định hợp tác với Mr.ViVu, vui lòng gửi email cho mình qua địa chỉ: [email protected] để trao đổi chi tiết.