Quận 7 là một trong những quận phát triển nhất ở TP.HCM và quỹ đất được sử dụng cho việc phát triển hạ tầng, nhà ở có nhiều nên quy hoạch khá tốt. Ở quận 7 có nhiều công ty, tập đoàn, văn phòng giao dịch, trụ sở đại diện của các hãng nên là nơi công tác thường xuyên của nhiều người.