Premier Village Ha Long Bay Resort

Premier Village Ha Long Bay Resort là khu nghĩ dưỡng 5 sao rất thích hợp cho các gia đình đi nghỉ dưỡng tại Hạ Long.

Địa chỉ: No 09 Hạ Long, road, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Premier Village Ha Long Bay Resort