Khách sạn Hilton Hà Nội Opera – 5 sao.

Khách sạn 5 sao Hilton Hà Nội là một trong những khách sạn tốt nhất tại thành phố Hà Nội.

Khách sạn Hilton Hà Nội Opera – 5 sao.