Mr.ViVu

Mình là người đứng sau blog này với các bài viết là những chuyến đi và trải nghiệm trong nhiều năm.

Rời bỏ vùng an toàn

Nội dung chính của blog là những trải nghiệm – rời bỏ vùng an toàn (Comfort zone) và thực hiện bucket list (101 điều cần làm trước khi chết) 

Xem Bucket List

Bài viết đã đăng

Khám phá thêm